Εδώ δεν κάνουμε εκπτώσεις στο γέλιο! 

Ανέκδοτα με τον Τοτό

Δημοφιλή ανέκδοτα